จัดฟันแบบใส invisalign คืออะไร

จัดฟันแบบใส invisalign คืออะไร จัดฟันแบบใส invisalign เป็นการจัดฟันแบบใส ที่สามารถถอดได้ และถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์